ad

Advertisement

Latest Notices

  5570 found

  • Legal Notices - Public Notice

   Ref: RH513523
   Posted on: Wed 19 Mar 2014

   LL15 1YN

   RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO CYNGOR SIR DDINBYCH FFORDD DOSBARTH III, PWLLGLAS RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDDIAD DROS DRO AR DRAFNIDIAETH DRWODD DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14 Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn, dim cynt na 7 niwrnod o 19 Mawrth 2014, a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio hyd y ffordd Dosbarth III ger Pwllglas y Sir Ddinbych sef y trac sy’n ymestyn o'i chyffordd â’r eiddo a elwir yn Pen y Coed Uchaf i’r A494(T). Y rheswm dros gau’r ffordd yw hwyluso gwaith atgyweirio draen dwr wyneb gan Gyngor Sir Ddinbych (Priffyrdd). Bydd y ffordd arall sydd ar gael i drafnidiaeth trwy’r gyffordd ger Cae Mawr i’r B5105, cyffordd Minffordd ar yr A494 i Gae Mawr ar yr A494, a bydd arwyddion wedi’u gosod i ddangos hynny. Bydd mynediad yn parhau i gerddwyr yn ystod cyfnod cau’r ffordd. Daw’r Gorchymyn i rym ar 7 Ebrill 2014 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwy

  • Legal Notices - Public Notice

   Ref: RH513552
   Posted on: Wed 19 Mar 2014

   LL30 2RA

   PUBLIC NOTICE LICENSING ACT 2003 To Whom It May Concern: CAIS Social Enterprises Ltd do hereby give notice we have applied to the Licensing Authority (Conwy County Borough Council) for the grant of our Premises Licence at 41 & 43 Station Road, Colwyn Bay, Conwy LL29 8BP known as Porter's Coffee Shop and Bistro. The application is for the following: 1. Sale of alcohol on and off the premises between the hours of 12.00 and 23.00 Monday to Sunday 2. Provision of regulated entertainment (ie themed events linking to the restaurant): a. Films 12.00 - 23.00 (Thursday/Friday/Saturday) b. Live music: 12.00 - 23.00 (Thursday/Friday/Saturday) c. Recorded music: 08.00 - 23.00 (Monday to Sunday) Any person wishing to make representations to this application may do so by writing to the Head of Licensing Services, Civic Offices, Colwyn Bay, LL29 8AR no later than 28 days after the date of this notice (as below). Representations received after this date will not be considered. A copy of the appli

  • Legal Notices - Public Notice

   Ref: RH513739
   Posted on: Wed 19 Mar 2014

   LL30 2PE

   PUBLIC NOTICE LICENSING ACT 2003 To Whom It May Concern I do hereby give notice that I have applied to the Licensing Authority (Conwy County Borough Council) for the VARIATION of our Premises Licence Certify known as The New Mediterranean Restaurant 153 Mostyn Street, LL30 2PE The application is to : Include No 151 Mostyn Street, Llandudno LL30 2PE Any person wishing to make representations to application may do so by writing to the Head of Licensing Services, CIVIC Offices, Colwyn Bay, LL29 8AR no later than 28 days after the date of this notice (as below). Representations received after this date will not be considered. A copy of the application can be viewed at the Licensing Authority's address during normal office hours. It is an offence knowingly or recklessly to make a false statement in connection with this application, the maximum fine on summary conviction being £5,000. Dated : 12th March 2014

  • Legal Notices - Public Notice

   Ref: RH513510
   Posted on: Wed 19 Mar 2014

   LL18 3DB

   PARTICULARS OF ADVERTISEMENT UNDER SECTION 27 OF THE TRUSTEE ACT 1925 All persons having claims against or claiming to be beneficially interested in the estate of John Binns late of Flat 1 Pen-y-Cae Plas Uchaf Avenue, Prestatyn, Denbighshire LL19 9NP who died on 3rd March 2014 are hereby requested to send particulars of the claim or interest in writing to us the undersigned solicitors on behalf of Craig John Binns, the Executor of the Will of the said John Binns deceased on or before 23rd May 2014 after which date the Executors will proceed to distribute the Estate having regard only to the claims and interests then notified. GAMLINS 31/37 RUSSELL ROAD RHYL LL18 3DB Solicitors for the Executors.

  • Legal Notices - Public Notice

   Ref: RH513511
   Posted on: Wed 19 Mar 2014

   LL18 3DB

   PARTICULARS OF ADVERTISEMENT UNDER SECTION 27 OF THE TRUSTEE ACT 1925 All persons having claims against or claiming to be beneficially interested in the estate of Donald McLeod late of 41 Doren Avenue, Rhyl, Denbighshire who died on 4th March 2014 are hereby requested to send particulars of the claim or interest in writing to us the undersigned solicitors on behalf of Robert Andrew Salisbury and John Charles Hoult, the Executors of the Will of the said Donald McLeod deceased on or before 23rd May 2014 after which date the Executors will proceed to distribute the Estate having regard only to the claims and interests then notified. GAMLINS 31/37 RUSSELL ROAD RHYL LL18 3DB Solicitors for the Executors.

Featured Businesses

View all adverts