Sion Corn will be visiting children around Ruthin and the surrounding villages from November 30th this year.

The big man himself leaves his grotto every evening at 5pm prompt and tries to get around before all the children go to bed.

Santa will be making 17 visits, organised by the Rotary Club of Ruthin.

Thursday November 30, Llanrhydd St, Bryn Coch, Bryn Glas, Cae Castell, Llys y Berllan, St Meugans.

Friday December 1, Bryneglwys, Llandegla.

Monday December 4, Greenfield Rd, Maes Hyfryd, Wern Fechan, Wern Ucha, Wern Ganol, Llanbedr.

Tuesday December 5, Mwrog St, Bontuchel, Cyffylliog.

Wednesday December 6, Parc y Dre, Park Rd, Cae Seren, Min yr Afon, Canol y Dre.

Thursday December 7, Rhewl.

Friday December 8, Derwen, Clawddnewydd, Clocaenog, Galltegfa.

Monday December 11, Llangynhafal, Hirwaen, Gellifor, Hendrerwydd.

Tuesday December 12, Maes Menlli +, Maes Cantaba, Bro Deg.

Wednesday December 13, Glasdir.

Thursday December 14, Wern Fechan, Haulfryn, Rhos St, Brynhyfryd Park, Ffordd Gwynach.

Friday December 15, Graigfechan, Pentrecelyn, Llysfasi, Rhyd y Meudwy, Llanfair.

Monday December 18, WrexhamRd, Maes y Dre, Castle Park, Ffordd Gwynach.

Tuesday December 19, Erw Goch, Bryn Rhydd, Lon Speiriol.

Wednesday December 20, Maes Hafod, Denbigh Rd, The Park, Tyn y Parc, Porth y Dre, Llawr y Dyffryn, Trem y Foel.

Thursday December 21, Pwllglas, Llanelidan.

Friday December 22, Clwyd St, Castle St, Record St, Well St, Railway Terr, Troed y Rhiw, Market St, St Peter’s Sq.

On Saturday December 2 Santa will visit the Christmas Market on St Peter’s Square, and on Saturday December 9 he will be outside the Co-op, and then Saturday December 23 at Tesco.