Death Notices & Obituaries

Jones

JONES. - ROBERT ARTHUR June 2014. Passed away whilst on holiday in Crete, aged 73 years, of Llys y Grawys, Denbigh. Loving father of Gillian, Jenifer, Angela and Jeffrey, proud granddad of Josie, Aaron, Aled, Dillon, Molly, Octavia, Leona and Cordelia, dear brother of Margaret, and the late Hilda and Ann, also a fond uncle and cousin. Arthur will be sadly missed by all his family and many friends. Funeral service at St. Mary�s Church, Denbigh on Friday 15th at 2.00pm followed by a private interment at St. Marcella�s (Eglwyswen) Churchyard. Family flowers only please, donations in memory of Arthur will be gratefully received towards The Poppy Appeal and Help for Heroes c/o R.W.Roberts & Son, Gorffwysfa, Ystrad Road, Denbigh. LL16 4RH. Tel: 01745 812935 Jones Robert Arthur Mehefin 2014. A fu farw ar ei wyliau yn Crete, yn 73 mlwydd oed, o Llys y Grawys, Dinbych. Tad annwyl Gillian, Jenifer, Angela a Jeffrey, taid balch Josie, Aaron, Aled, Dillon, Molly, Octavia, Leona a Cordelia, brawd cariadus Margaret ar ddiweddar Hilda ac Ann, ewythr a chefnder hoffus. Bydd colled enfawr i�w deulu a�i ffrindiau oll. Gwasanaeth yn Eglwys Santes Fair, Dinbych dydd Gwener Awst 15fed am 2.00 o�r gloch ac yna i ddilyn yn breifat ym Mynwent Eglwyswen. Blodau teulu yn unig, derbynnir rhoddion yn ddiolchgar tuag at Y Poppy Appeal a Help for Heroes trwy law R.W.Roberts a�i Fab, Gorffwysfa, Ffordd Ystrad, Dinbych. Ffon: 01745 812935

412 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message