Death Notices & Obituaries

Jones

JONES. - GWEN MEIRIONWEN Rhagfyr 14 2015. Yn Plas Gwyn, Llanychan, o Bronant, Bontuchel, Rhuthun yn 91 mlwydd oed. Angladd ddydd Mercher, Rhagfyr 30.; Cynhelir Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Pendref am 1.30 o'r gloch ac i ddilyn yn breifat. Dim Blodau Ond os dymunir, derbynnir yn ddiolchgar rhoddion er cof tuag at Cymdeithas Cyfeillion Ysbyty Rhuthun.

JONES GWEN MEIRIONWEN. December 14th 2015. At Plas Gwyn, Llanychan of Bodant, Bontuchel, Ruthin aged 91 years. Funeral on Wednesday December 30th. Service at Pendre Chapel at 1.30pm followed by a Private Interment. No flowers please. Donations in memory, if desired to The Ruthin Hospital League of Friends. Arrangements by Dowell Brothers, Funeral Directors of Ruthin.

978 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message