Death Notices & Obituaries

Mary Grace Jones

JONES Mary Grace Hydref 9, 2020, yn dawel yn Ysbyty Rhuthun, yn 100 oed, o Maes yr Eglwys, Dinbych. Priod annwyl y diweddar Wilfred Owen; mam ffyddlon Clwyd, Val a'r diweddar Ifor; mam yng nghyfraith i Judith; nain cariadus i Rachel, Owen, Gareth, Bethan, Alun a Dylan; nainie i Josh, Seren, Owen, Lewis, Mia, Grace, Esme, Maisie, Abi, Lily ac Elin; chwaer hoffus i'r diweddar John, David, Gwyneth, Edith a Glenys. Gwasanaeth preifat yng Nghapel LSwan dydd Mercher Hydref 21ain, ac yna traddodiant ym Mynwent Eglwyswen. Derbynnir rhoddion yn ddiolchgar tuag at Ysbyty Gymunedol Rhuthun trwy law R.W.Roberts a'i Fab, Gorffwysfa, Ffordd Ystrad, Dinbych. JONES Mary Grace October 9,2020 peacefully at Ruthin Hospital, aged 100 years, of Maes yr Eglwys, Denbigh. Beloved wife of the late Wilfred Owen; devoted mother of Clwyd, Val and the late Ifor, mother in law to Judith, loving nain to Rachel, Owen, Gareth, Bethan, Alun and Dylan; nainie to Josh, Seren, Owen, Lewis, Mia, Grace, Esme, Maisie, Abi, Lily and Elin; dear sister of the late John, David, Gwyneth, Edith and Glenys. Private service at LSwan Chapel on Wednesday October 21, followed by committal at Eglwyswen Churchyard. Donations gratefully received towards Ruthin Community Hospital c/o R.W.Roberts & Son, Gorffwysfa, Ystrad Road, Denbigh, LL16 4RH. 01745 812935

701 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message