Acknowledgements

Edward Victor (Ted) Pierce

PIERCE, EDWARD VICTOR (Ted) Dymuna Siân ddiolch yn ddiffuant am bob arwydd o gydymdeimlad a charedigrwydd a ddangoswyd iddi yn ei phrofedigaeth ddiweddar. Diolch i Staff K.L. Care (Rhyl), Nyrsys y Gymuned (Prestatyn), Staff Gwasanaethau Cymdeithasol a thimau Therapi Cymunedol (Gogledd Sir Ddinbych), TBrenig Meddygfa Healthy Prestatyn a staff Fferyllfa Pritchards (Prestatyn) am y gofal gwych gafodd Ted yn ystod y ddwy flynedd olaf. Cafodd ei ddymuniad o wario ei flynyddoedd olaf yn ei gartref ei gwireddu oherwydd y gofal amhrisiadwy hwn. Gwerthfawrogir yn fawr iawn y gwasanaethau teimladwy a chysurlon gan y Parchedig David Ash, Canon Clive Southerton (Prestatyn) a Pharchedig Graham Floyd (Dinbych). Diolch i Mrs Mary Morris, Ms Hellen Stack a Dr Iestyn Pierce am y darlleniadau twymgalon ac i Rebecca, Richard a Luke am drefnu'r detholiad o gerddoriaeth fu'n rhan mor bwysig o'r gwasanaethau. Diolch i Wyn a staff Peter Roberts a 'i Fab, Prestatyn am y trefniadau a'r gofal tyner. Cydnabyddir y rhoddion hael er ei gof gwnaiff brynu offer i Nyrsys y Gymuned Prestatyn.

590 views

Messages