Search for more Public Notices in your area
Traffic

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Allt Ddu Llansannan) (Gwahardd Traffia Pros Pro) 2021

Notice ID: WAR2084626

Notice effective from
19th May 2021 to 18th June 2021

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Allt Ddu Llansannan) (Gwahardd Traffia Pros Pro) 2021
RHOPPIR RHYBUPP bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorcfiymyn i wahardd unrhyw gerbyd rhag mynd ar hyd y rhan honno o Allt Ddu Llansannan ger Pont Newydd Rhydyrarian.
Mae angen y Gorcfiymyn er mwyn hwyluso gwaith i'r bont. Bydd yna fynediad ar gyfer cerddwyr a cherbydau brys. Daw'r Gorchymyn i rym ar 20 Mai 2021. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o ddim mwy na 16 wythnos.
Dyddiedig: 19 Mai 2021
ROAP TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough of Conwv (Allt Pdu Llansannan) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 2021
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which will be to prohibit any vehicle to proceed in that length of Allt Ddu Llansannan at Rhydyrarian New Bridge
The Order is necessary to facilitate works to the bridge. Pedestrian and emergency vehicle access will be maintained
The Order comes into effect on 20 May 2021. It is anticipated that the road will be closed for a maximum period of 16 weeks.
Dated: 19 May 2021

Attachments

WAR2084626.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices