Search for more Public Notices in your area
Planning

The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012

Notice ID: NWA0653291

Notice effective from
6th June 2018 to 6th July 2018

NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT
The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012
We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.
LB - Application No. 18/2018/0423 - The Rookery, Plas Bennett, Llandyrnog Formation of new openings and alterations to windows and doors (Listed Building application).
LB - Application No. 03/2018/0413 -Wynnstay Arms Hotel, Bridge Street, Llangollen - Demolition of existing two storey extension and two timber structures to rear, erection of replacement two storey extension, internal and external alterations and associated works (Listed Building Consent).
LB - Application No. 15/2018/0495 - Gelli Gynan Farm, Llanarmon Yn lal - Partial de-construction and re-construction of 2 no. storm/snow loading damaged barns (Listed Building application)
You may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them, at Caledfryn, Smithfield Road, Denbigh from 6 June 2018 until 27 June 2018 or on our website:
www.denbighshire.gov.uk/planning.
If you wish to comment on the applications you should write to me at the address below by 27 June 2018.
It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Application types:
LB - application for listed building consent
LB - Rhif cais 03/2018/0413 - Wynnstay Arms Hotel, Stryd Y Bont, Llangollen -Dymchwel yr estyniad deulawr presennol a dau strwytnur pren i gefn, codi estyniad deulawr newydd, newidiadau mewnol ac allanol a gwaith cysylltiedig (Cais Adeilad Rhestredig).
LB - Rhif cais 1 5/201 8/0495 - Gelly Gynan Farm, Llanarmon Yn lal - Dad-adeiladu rhannol ac ail-adeiladu 2 ysguboriau wedi'u difrodi gan storm/eira (cais Adeilad Rhestredig).
Gallwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nnw yn Caledfryn, Ffordd y Ffair, Dinbych o 6 Mehefin 2018 tan 27 Mehefin 2018 neu drwy ein gwefan:
www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio.
Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad isod cyn 27 Mehefin 2018.
Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais yn eich llythyr.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeq. Ni fydd unrhyw oedi with ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
Math o gais:
LB - cais am gydsyniad adeilad rhestredig
Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI Rheolwr Datblygu / Development Manager, Gwasanaethau Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd / Planning and Public Protection Services, Blwch Post 62/PO BOX 62, _Rhuthun/Ruthin, LL15 9AZ_

Attachments

NWA0653291.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices