Search for more Public Notices in your area
General

COUNCIL TAX - 2019/2020 Local Government Finance Act 1992

Notice ID: NWA1045163

Notice effective from
6th March 2019 to 5th April 2019

Cyfigor

sir ddinbych

(Denbighshire

Courtfy Council

TRETH Y CYNGOR - 2019/2020 Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992

Mewn cyfarfod a gynhaliwyd ar Chwefror 19eg 2019 penderfynwyd mal treth y Cyngor am wahanol rannau o'r Sir yw fel a roddlr isod:-

COUNCIL TAX - 2019/2020 Local Government Finance Act 1992

At a meeting held on 19th February 2019, it was resolved that the Council Tax for the various parts of the County are as set out below:-

2019/20

DENBIGHSHIRE COUNCIL COUNCIL

Cyfradd Treth Band D am y Trefi/ Cymunedau

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Band D Tax Rate for Towns/Communities

£

£

£

£

£

£

£

£

£

ABERCHWILER/ ABERWHWEELER

18.23

1082.27

1262.65

1443.03

1623.41

1984.17

2344.93

2705.68

3246.82

3787.96

BETWS G G

18.13

1082.21

1262.57

1442.94

1623.31

1984.05

2344.78

2705.52

3246.62

3787.72

BODELWYDDAN

35.26

1093.63

1275.90

1458.17

1640.44

2004.98

2369.52

2734.07

3280.88

3827.69

BODFARI

17.24

1081.61

1261.88

1442.15

1622.42

1982.96

2343.50

2704.03

3244.84

3785.65

BRYNEGLWYS

40.55

1097.15

1280.01

1462.87

1645.73

2011.45

2377.17

2742.88

3291.46

3840.04

CEFN MEIRIADOG

17.06

1081.49

1261.74

1441.99

1622.24

1982.74

2343.24

2703.73

3244.48

3785.23

CLOCAENOG

30.00

1090.12

1271.81

1453.49

1635.18

1998.55

2361.93

2725.30

3270.36

3815.42

CORWEN

42.46

1098.43

1281.50

1464.57

1647.64

2013.78

2379.92

2746.07

3295.28

3844.49

CYFYLLIOG

30.00

1090.12

1271.81

1453.49

1635.18

1998.55

2361.93

2725.30

3270.36

3815.42

CYNWYD

18.00

1082.12

1262.47

1442.83

1623.18

1983.89

2344.59

2705.30

3246.36

3787.42

DINBYCH/DENBIGH

66.00

1114.12

1299.81

1485.49

1671.18

2042.55

2413.93

2785.30

3342.36

3899.42

DERWEN

25.32

1087.00

1268.17

1449.33

1630.50

1992.83

2355.17

2717.50

3261.00

3804.50

DYSERTH

39.27

1096.30

1279.02

1461.73

1644.45

2009.88

2375.32

2740.75

3288.90

3837.05

EFENECHTYD

25.00

1086.79

1267.92

1449.05

1630.18

1992.44

2354.70

2716.97

3260.36

3803.75

GWYDDELWERN

15.86

1080.69

1260.81

1440.92

1621.04

1981.27

2341.50

2701.73

3242.08

3782.43

HENLLAN

32.00

1091.45

1273.36

1455.27

1637.18

2001.00

2364.82

2728.63

3274.36

3820.09

LLANARMON YN IAL

38.03

1095.47

1278.05

1460.63

1643.21

2008.37

2373.53

2738.68

3286.42

3834.16

LLANBEDRD C

31.38

1091.04

1272.88

1454.72

1636.56

2000.24

2363.92

2727.60

3273.12

3818.64

LLANDEGLA

32.59

1091.85

1273.82

1455.80

1637.77

2001.72

2365.67

2729.62

3275.54

3821.46

LLANDRILLO

10.58

1077.17

1256.70

1436.23

1615.76

1974.82

2333.88

2692.93

3231.52

3770.11

LLANDYRNOG

20.62

1083.87

1264.51

1445.16

1625.80

1987.09

2348.38

2709.67

3251.60

3793.53

LLANELIDAN

31.55

1091.15

1273.01

1454.87

1636.73

2000.45

2364.17

2727.88

3273.46

3819.04

LLANFAIR DC

52.17

1104.90

1289.05

1473.20

1657.35

2025.65

2393.95

2762.25

3314.70

3867.15

LLANFERRES

27.92

1088.73

1270.19

1451.64

1633.10

1996.01

2358.92

2721.83

3266.20

3810.57

LLANGOLLEN TOWN

80.52

1123.80

1311.10

1498.40

1685.70

2060.30

2434.90

2809.50

3371.40

3933.30

LLANGYNHAFAL

10.17

1076.90

1256.38

1435.87

1615.35

1974.32

2333.28

2692.25

3230.70

3769.15

LLANRHAEADR Y C

24.00

1086.12

1267.14

1448.16

1629.18

1991.22

2353.26

2715.30

3258.36

3801.42

LLANTYSILIO

40.00

1096.79

1279.58

1462.38

1645.18

2010.78

2376.37

2741.97

3290.36

3838.75

LLANYNYS

25.00

1086.79

1267.92

1449.05

1630.18

1992.44

2354.70

2716.97

3260.36

3803.75

NANTGLYN

32.93

1092.07

1274.09

1456.10

1638.11

2002.13

2366.16

2730.18

3276.22

3822.26

PRESTATYN

62.68

1111.01

1297.22

1482.54

1667.86

2038.50

2409.13

2779.77

3335.72

3891.67

RHUDDLAN

58.10

1108.85

1293.66

1478.47

1663.28

2032.90

2402.52

2772.13

3326.56

3880.99

Y RHYL/RHYL

57.68

1108.57

1293.34

1478.10

1662.86

2032.38

2401.91

2771.43

3325.72

3880.01

RHUTHUN/RUTHIN

58.32

1109.00

1293.83

1478.67

1663.50

2033.17

2402.83

2772.50

3327.00

3881.50

LLANELWY/ST ASAPH

58.41

1109.06

1293.90

1478.75

1663.59

2033.28

2402.96

2772.65

3327.18

3881.71

TREFNANT

9.33

1076.34

1255.73

1435.12

1614.51

1973.29

2332.07

2690.85

3229.02

3767.19

TREMEIRCHION

16.73

1081.27

1261.49

1441.70

1621.91

1982.33

2342.76

2703.18

3243.82

3784.46

BANDIAU PRISIO/VALUATION BAND

A

B

C

D

E

F

G

H

I

£

£

£

£

£

£

£

£

£

Cyngor Sir Ddinbych Denbighshire County Council

884.72

1032.17

1179.63

1327.08

1621.99

1916.89

2211.80

2654.16

3096.52

Comisiynydd Heddlu a Throsedd G Cymru Police & Crime Commissioner N Wales

185.40

216.30

247.20

278.10

339.90

401.70

463.50

556.20

648.90

Yng Nghymru mae adran 12 o'r Ddeddf uchod yn caniatau In Wales, Section 12 of the above Act allows the Council thei'r Cyngor roi disgowntiau I rai dosbarthiadau o eiddo discretion to award discounts to certain classes of property.Penderdynodd y Cyngor ym 2019/2020 na ellir rhoi unrhyw The Council has determined in 2019/2020 no discount shall beddisgownt i eiddo o'r fath. awarded to such properties.Richard Weigh

Prif Swyddog Cyllid/Swyddog A.151

Richard Weigh

Chief Finance Officer/S.151 Officer

Attachments

NWA1045163.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices