GYDA dyddiau Santes Dwynwen a Sant Ffolant yn prysur agosáu, cofiwch garu’r Gymraeg drwy ei ddefnyddio o ddydd i ddydd - a’i rannu, wrth fyw, dysgu a mwynhau.

Beth am annog ffrind, cymar, plentyn neu gymydog i ysgrifennu cerdyn yn Gymraeg wrth ddathlu cyfnod y caru eleni?

Dydd Santes Dwynwen - Ionawr 25

Dydd Sant Ffolant - Chwefror 14