MAE Clybiau Ffermwyr Ifanc yn arddangos eu sgiliau artistig yn gyhoeddus adeg yma’r flwyddyn er mwyn sicrhau fod pawb yn gwybod lle a pha bryd mae Rali’r Sir yn cael ei gynnal.

Eleni, Clwb Chwitffordd sydd wedi dod i’r brig yn y gystadleuaeth i greu arwydd i hysbysebu’r Rali a fydd eleni yn cael ei chynnal yng Ngholeg Llysfasi ar y 15fed o Fehefin.

Roedd y beirniaid Mallt a Rheinallt Jones, a Ioan Morris, yn dweud fod yr arwyddion eleni wedi creu cryn argraff arnynt dros y penwythnos tra’n eu beirniadu.

Thema’r Rali eleni ydi Hwiangerddi ac roedd pob clwb wedi seilio eu harwyddion ar hwiangerddi traddodiadol.

Canlyniadau: 1, Chwitffordd; 2, Uwchaled; 3, Nantglyn; 4, Llannefydd.

Cywiriad

I DDILYN eitem a ymddangosodd ar y dudalen Gymraeg yr wythnos ddiwethaf, hoffem gadarnhau mai Defaid Penlas Caerlyr (Mules) oedd yn cael eu beirniadu yn Fferm Llangwyfan ganol mis Mai, yng nghystadleuaeth Clybiau Ffermwyr Ifanc Clwyd.

Llongyfarchiadau eto i’r enillwyr, a gwych gweld gymaint o bobl ifanc yn cymryd rhan.