Don't miss your brilliant First Days At School bumper picture pull-out inside the Wednesday, October 16 edition of the Denbighshire Free Press.

The pull-out contains lots of first classroom pictures from primary schools in Denbighshire.

See your cherub's first classroom piccie and don't forget to pick up extra copies for grandparents, aunties, uncles, godparents and even the neighbours.

All schools were invited to provide their First Days At School pictures.

Here's the list of confirmed schools for First Days At School:

 • Ysgol y Parc Denbigh
 • Ysgol Ywm yr Nant Denbigh
 • Ysgol Henllan
 • Ysgol Pendref, Denbigh 
 • Ysgol Bodfari Denbigh  
 • Ysgol Trefnant  
 • St Brigid's Denbigh  
 • Ysgol Pant Pastynog  
 • Ysgol Bryn Clwyd Llandyrnog  
 • Ysgol Bro Cinmeirch Llanrhaedr  
 • Ysgol yr Esgob  
 • Ysgol Tremeirchion  
 • Rhos Street School, Ruthin  
 • Ysgol Gellifor, Ruthin  
 • Ysgol Carreg Emlyn   
 • Ysgol Llanbedr   
 • Ysgol Borthyn   
 • Ysgol Llanfair  
 • Ysgol Pentrecelyn   
 • Ysgol Pen Barras 
 • Ysgol Gwernant, Llangollen   
 • Ysgol Dyffryn Ial, Llandegla  
 • Ysgol Llannefydd  
 • Ysgol Carrog  
 • Ysgol Betws Gwerfil 
 • Ysgol Bro Dyrfdwy Corwen  
 • Ysgol Caer Drewyn Corwen  
 • Ysgol Talhaiarn  
 • Ysgol Betws yn Rhos
 • Ysgol Tremeirchion
 • Ysgol Godre’s Berwyn 
 • Ysgol Bro Tryweryn Frongoch Bala  
 • Ysgol Ffridd y Llyn Cefnddwysarn
 • Ysgol O M Edwards Llanuwchllyn