Denbighshire Free Press - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Denbighshire

I'm looking for celebrations
Acknowledgement

PEGGY DAVIES

Published on 04/12/2019

PEGGY DAVIES

PEGGY DAVIES Ty'n y Wern, Llandrillo Hoffai Charles ddiolch yn ddiffuant I bawb sydd wedi helpu a chefnogi yn ystod colled drist Peggy. Hoffwn ddweud diolch i Staff Cysgod y Gaer, Ysbyty Ruthin ac Ysbyty Maelor, Wrecsam sydd wedi dangos cymaint o garedigrwydd tuag at Charles a Peggy. Hefyd hoffwn ddiolch i Caffi Treferwyn, Corwen am ddarparu bwyd a tbendigedig ar y gwasanaeth angladd. Roedd Peggy wedi bod yn fywiog ac yn hapus ar hyd ei oes ac wedi cael iechyd da tan yn ddiweddar. Bydd colled mawr ar ei h Peggy Davies Ty'n y Wern, Llandrillo Charles wishes to sincerely thank all those who have helped and supported during the sad loss of Peggy. He wishes to thank the staff at Cysgod y Gaer, Ruthin Hospital and Wrexham Maelor Hospital who have shown so much kindness towards him and Peggy and would also like to thank Caffi Treferwyn, Corwen, for providing wonderful refreshments following the funeral service. Peggy had been lively and happy throughout her life and had good health up until recently. She will be sadly missed.


Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.