Denbighshire Free Press - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Denbighshire

I'm looking for celebrations
Death Notice

John Idris Owen

Published on 26/05/2021

Owen John Idris Yn dawel yn ei gartref yng nghwmni ei deulu ar Ddydd Sadwrn, 15 ain o Fai 2021. Hunodd Idris o Y Fedwen Arian, Ffos-y-ffin, Aberaeron. Annwyl Einir, tad gofalus a chariadus Dylan, thad yng nghyfraith arbennig i Sam. Taid yn ymhyfrydu yn ei wyrion Dani, Ross, Che ac Efan a hdaid i Dominic a Ruben. Angladd breifat yn Amlosgfa Aberystwyth Dydd Mawrth, 23ain o Mai am 3:00 o'r gloch. Blodau'r teulu'n yn unig. Ymholiadau pellach i J.T.James, Trefnwr Angladdau, Aberaeron. Ffon: 01545 570632


Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.