Denbighshire Free Press - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Denbighshire

I'm looking for celebrations
In Memoriam

MYFANWY HAF LLOYD JONES O mor hyfryd yw'r meddylion Y mae hiraith yn ein calon Nadolig arall ar gader yn wag Yn dawel hiraethwn gyda chariad a cofion Sion

Published on 12/12/2017

MYFANWY HAF LLOYD JONES O mor hyfryd yw'r meddylion Y mae hiraith yn ein calon Nadolig arall ar gader yn wag Yn dawel hiraethwn gyda chariad a cofion Sion, Mam, Jac a Gwynfor xxx


Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.