MAE mentrau iaith a’r papurau bro ymysg y sefydliadau sy’n rhannu bron i £260,000 i helpu pawb i ddefnyddio mwy o Gymraeg.

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi cyhoeddi bod cyllid newydd ar gael i 36 o sefydliadau, i’w helpu i barhau â’u gwaith pwysig er gwaetha’r ffaith bod costau byw yn cynyddu.

Bydd y Mentrau Iaith, sy’n darparu gweithgareddau a chyfleoedd yn Gymraeg i bobl yn eu hardal leol, yn cael taliad un-tro er mwyn delio â chynnydd mewn costau gweinyddu ac i godi cyflogau.

Mae’r Mentrau yn cefnogi siaradwyr Cymraeg o bob oed a gallu i ddefnyddio mwy o Gymraeg.

Mae’r Papurau Bro yn rhwydwaith o 53 o bapurau newydd Cymraeg lleol.

Maent wedi eu hysgrifennu gan y gymuned ar gyfer y gymuned, er mwyn rhannu straeon, digwyddiadau a gwybodaeth leol. Bydd pob un yn cael taliad i helpu â chostau cyhoeddi.

Bydd Prifysgol Bangor yn cael cyllid i barhau â’r gwaith ar Gynllun Gweithredu Technoleg Cymraeg Llywodraeth Cymru, ac i’n helpu i ddefnyddio mwy o Gymraeg yn y gweithle drwy brosiect ARFer.

Dywedodd Mr Miles: "Mae’r Gymraeg yn perthyn i ni i gyd, a dylai pawb gael y cyfle i’w defnyddio hi yn eu bywydau bob dydd.

"Bydd y taliad un-tro hwn yn helpu ein rhwydwaith o sefydliadau sy’n rhoi cymorth i bobl ddefnyddio’r Gymraeg yn sgil yr argyfwng costau byw."