Don't miss your brilliant First Days At School bumper picture pull-out inside the Wednesday, October 18 edition of the Denbighshire Free Press.

The pull-out contains dozens of first classroom pictures from primary schools across the county.

See your cherub's first classroom piccie and don't forget to pick up extra copies for grandparents, aunties, uncles, godparents and even the neighbours.

Here is a list of confirmed schools for First Days At School:

St Asaph VP Ysgol Bryn Clwyd, Llandyrnog Ysgol Rhewl Ysgol Pendref, Denbigh Ysgol Talhaiarn Rhos Street School Ysgol Twm o'r Nant, Denbigh Ysgol Cae'r Drewyn, Corwen Ysgol Carrog St Brigids School, Denbigh Ysgol Bro Dyfrdwy, Cynwyd Ysgol Pentrefoelas Ysgol Penbarras Ysgol Beuno Sant, Bala (Evan) Ysgol Bro Tegid, Bala (Evan) Ysgol Bro Tryweryn, Bala (Evan) Ysgol O.M. Edwards, Llanuwchllyn, Bala (Evan) Ysgol Ffridd y Llyn, Cefnddwysarn (Evan) Ysgol Carreg Emlyn, Clocaenog Ysgol Pentrecelyn Ysgol Dyffryn Ial, Llandegla Ysgol Betws Gwerfil Goch (Evan) Ysgol Bro Elwern, Gwyddelwern (Evan) Ysgol Cerrigydrudion Ysgol Llanbedr Ysgol Bodfari Ysgol Y Parc Ysgol Bro Cinmeirch, Llanrhaeadr Ysgol Borthyn, Ruthin Ysgol Bro Famau, Llanarmon Ysgol Bryn Collen, Llangollen Ysgol Gymraeg y Gwernant, Llangollen Ysgol Cefn Meiriadog Ysgol Gellifor - No Reception Pupils this year Ysgol Henllan Ysgol Llanfair DC Ysgol Pant Pastynog Ysgol Trefnant Ysgol Tremeirchion Ysgol Llansannan